Veibeskrivelse

 • Kjellandsheia – trinn 1:

   • Eneboligtomter
   • Tomannsbolig
   • Firemannsbolig
   • Småhus
   • 8 boenheter
  • 2 sandlekeplasser
  • Stort felles uteområdet 

Fra Kristiansand:

 • Kjør E-39 vestover mot Søgne, ca 15 km.
 • Fortsett forbi avkjørselen til Tangvall.
 • Ta til venstre ved Lunde.
 • Deretter første til høyre inn Leireveien.
 • Følg denne veien ca 2,5 km, Kjellandsheia trinn I vil da ligge på høyre side.
 • Midlertidig innkjøring til tomteområdet er merket med skilt. Se utplassert skilt.

Fra Mandal:

 • Kjør E-39 østover mot Søgne, ca 24 km.
 • Ta til høyre ved Lunde.
 • Deretter første til høyre inn Leireveien.
 • Følg denne veien ca 2,5 km, Kjellandsheia trinn I vil da ligge på høyre side.
 • Midlertidig innkjøring til tomteområdet er merket med skilt.
 • Se utplassert skilt.