Repstad Eiendom

 Kjent for gode boligområder

 

VÅRE AKTUELLE PROSJEKTER

Repstad Eiendom gjør avtaler med grunneiere om utvikling av deres eiendom, kontakter offentlige myndigheter, utarbeider reguleringsplaner, planlegger og bygger ut eiendommene med veier og ledningsnett.

Vi er kjent for gode boligområder. 

Har du tomteområde du ønsker utviklet?

AKTUELT

Natveitåsen kommer for salg i juni

Området som legges ut for salg nå i juni har 14 eneboligtomter og 4 tomter hvor hver tomt kan bebygges med 2 boenheter. 
Feltet utformes som en rundsløyfe med boligtomter på hver side. Sentralt i midten er det regulert en sandlekeplass, samt gjesteparkering.

Velkommen til Kjellandsmarka Rundt

VELKOMMEN TIL KJELLANDSMARKA RUNDT! ​Lørdag 6. mai inviterer vi i REPSTAD EIENDOM til Kjellandsmarka Rundt sammen med Bedriftsidretten. Løpet går i naturskjønne omgivelser og du kan velge mellom to distanser, 6,3 km eller 10 km.  Kort løype– 6,3 KM - fellesstart kl....

Fritidstomter for salg – Nylund Park III

Nylund Park III er en videreføring av det vellykkede hytteområdet på Nylund. Området ligger solrikt til på østsiden av riksvei 9, ca 9 km sør for Hovden sentrum.

Kjellandsmarka – oppgradering av stier og turveier.

Denne vinteren er det klart for videre utbedring av stiene og turveiene. Da trengs det mye materialer, og mandag morgen ble planker, steinheller og grus fløyet inn.

Oftenesviga - med friområser og båtplasser like ved

Byggeklare tomter i boområder av høy kvalitet!

Repstad Eiendom har i en årrekke utviklet boligområder – og vi har på den tiden tilegnet oss solid erfaring i hva som gjør et boligområde attraktivt.