Repstad Eiendom

 Kjent for gode boligområder

 

VÅRE AKTUELLE PROSJEKTER

Repstad Eiendom gjør avtaler med grunneiere om utvikling av deres eiendom, kontakter offentlige myndigheter, utarbeider reguleringsplaner, planlegger og bygger ut eiendommene med veier og ledningsnett.

Vi er kjent for gode boligområder. 

Har du tomteområde du ønsker utviklet?

AKTUELT

Kjellandsmarka – oppgradering av stier og turveier.

Denne vinteren er det klart for videre utbedring av stiene og turveiene. Da trengs det mye materialer, og mandag morgen ble planker, steinheller og grus fløyet inn.

Oftenesviga - med friområser og båtplasser like ved

Byggeklare tomter i boområder av høy kvalitet!

Repstad Eiendom har i en årrekke utviklet boligområder – og vi har på den tiden tilegnet oss solid erfaring i hva som gjør et boligområde attraktivt.

langenesåsen

Langenesåsen er nå ferdigstilt!

Langenesåsen/Øygardsheia er nå ferdigstilt! Byggeklare tomter! Tomtene er ferdig planert og kjøpere har nå overtatt tomtene sine. På flere av tomtene er bygging allerede i gang, og området begynner dermed virkelig å ta form. Områdets veier og gangstier/sykkelstier er...

Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

Grunnarbeidet er nå i sluttfasen og tomtekjøpere overtar sine tomter i september.

Arrangement i Eplehagen utsettes en uke!

Vi har besluttet å utsette arrangement i Eplehagen en uke på grunn av dårlig værmelding (regn). Nytt tidspunkt, mandag 4. juli.