Repstad Eiendom

-Vi utvikler gode boligfelt
for aktive familier

Repstad Eiendom gjør avtaler med grunneiere om utvikling av deres eiendom, kontakter offentlige myndigheter, utarbeider reguleringsplaner, planlegger og bygger ut eiendommene med veier og ledningsnett.

Vi tilbyr boområder med høy kvalitet.

Har du tomteområde du ønsker utviklet?

BÅTPLASSER TIL LEIE – OFTENES I SØGNE

Vi tilbyr båtplasser til leie som ligger skjermet innerst på Oftenes. Her er det kort vei ut i en fantastisk skjærgård.

AKTUELT

VI FYLLER PÅ MED MER SKJELLSAND PÅ OFTENES!

Sjøtransport har nå fylt på med mer skjellsand på stranda på Oftenes.

Nyskjerrigperprosjekt om løypene ved Kjellandsvannet

Elever ved 2 klassetrinn har gjennomført en stor undersøkelse og kommet med forslag til forbedringer av turløypene ved Kjellandsvannet.

Nå bygges nærmiljøpark i Kjellandsheia

I samarbeid med Kjellandsheia Velforening bygger nå Repstad Eiendom en nærmiljøpark

God julestemning på Kjellandsheia

Repstad Eiendom inviterte beboer til førjulsfest på Kjellandsheia

Turstier rundt Kjellandsvannet oppgraderes

Arnfinn Haaverstad og Kalle Kimestad er med å oppgraderer løypene rundt Kjellandsvannet.