Repstad Eiendom

 Vi tilbyr boområder med høy kvalitet

 

VÅRE AKTUELLE PROSJEKTER

Repstad Eiendom gjør avtaler med grunneiere om utvikling av deres eiendom, kontakter offentlige myndigheter, utarbeider reguleringsplaner, planlegger og bygger ut eiendommene med veier og ledningsnett.

Vi tilbyr boområder med høy kvalitet.

Har du tomteområde du ønsker utviklet?

BÅTPLASSER TIL LEIE – OFTENES I SØGNE

Vi tilbyr båtplasser til leie som ligger skjermet innerst på Oftenes. Her er det kort vei ut i en fantastisk skjærgård.

AKTUELT

GOD FREMDRIFT I OFTENESVIGA

Det har vært og er stor interesse for området og tomtene i Oftenesviga. Grunnarbeid i området er godt i gang. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Områderegulering Øygardsheia – kommunestyrets vedtak opprettholdes

klagene som kom inn i etterkant av endelig vedtatt områdeplan for Øygardseheia, tas ikke til følge

Offisiell åpning av nærmiljøpark

Onsdag 24 juni ble Kjellandsheia Nærmiljøpark offisielt åpnet av Ordfører Jan Oddvar Skisland

OPPSTART GRUNNARBEID OG ÅPNING AV NÆRMILJØPARK

Salget har gått over all forventning i Oftenesviga. Grunnarbeid starter før sommeren og samtidig ferdigstilles ny nærmiljøpark!

Krattbrann i Kjellandsheia

Kjellandsløypa klarte seg bra, tross brannen tirsdag formiddag.