Repstad Eiendom

 Kjent for gode boligområder

 

Repstad Eiendom gjør avtaler med grunneiere om utvikling av deres eiendom, kontakter offentlige myndigheter, utarbeider reguleringsplaner, planlegger og bygger ut eiendommene med veier og ledningsnett.

Vi er kjent for gode boligområder. 

Har du tomteområde du ønsker utviklet?

AKTUELT

Braneset – snart salgsstart!

Det nærmer seg salgsstart av tomter på idylliske Braneset! Her planlegges det for 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Det vil også komme ny kvartalslekeplass og sandlekeplass.

Familietur til gapahuker Kjellandsheia!

Ta familien med til vakre Kjellandsmarka – og inn til en av de flotte gapahukene som er satt opp ved Uffortjønna, oppe på Svarteheia eller i flotte Eplehagen Steinva!

Braneset – arbeid med adkomstvei igangsatt

Vi har nå i vår/vinter valgt å gå i gang med adkomstveien til Braneset – et nytt boligområde med 44 eneboliger og småhus. Planen er at adkomstveien skal være grovplanert frem mot mai og ferdigstillelse i løpet av året.

Endelig avgjørelse fra statsforvalteren ang Braneset

Statsforvalteren opprettholder bystyrets vedtak om Braneset ​Planene om utbygging av nye boliger på Braneset er tidligere godkjent av kommunen og bystyret, men naboer var kritiske og saken ble sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalteren har nå...