Braneset – Søgne

– nærhet til sjø og friluftsliv.

nytt sjønært boligområde i Søgne

Planene om utbygging av nye boliger på Braneset er godkjent.

Her legges det til rette for et nytt sjønært boligområde i Søgne.

Braneset har et unikt tilbud på friluftsliv og rekreasjonsområder. Langs sjøen er det flere bademuligheter/svaberg.

I området er det i hovedsak planlagt 3 bygningstyper. Det er eneboliger, kjedet eneboliger og tun bebyggelse. Størrelsen på tomtene varierer fra 350-900 kvm. 

Det tillates 1 enebolig per. tomt innenfor feltene BFS2-BFS6. Videre tillates det inntil 6 eneboliger i kjede innenfor BFS1, hvor minimum 2 enheter må være sammenhengende.

Det tillates inntil 20 boenheter innenfor BKS. (Konsentrert småhusbebyggelse i tun bebyggelse) Her ønskes mindre boenheter som passer for unge, småfamilier og eldre.

Dette er et område hvor fellesskapet står i fokus med fellesarealer i uteoppholdsarealet (BUT) og med private hager/terrasser. Hjertet av tunet vil være bilfritt, som skaper trygge omgivelser for spesielt barn og unge.

Innenfor formålet BG tillates oppføring av garasjer/carporter.

Takutformingen er spesifisert for hvert av feltene. Innenfor BFS1, BFS6 og BKS skal det være saltak med vinkel mellom 25 og 35 grader, mens innenfor BFS2-BFS5 skal det være flatt tak. Denne utformingen sikrer at boligkonseptet blir gjennomført på en estetisk og funksjonell god måte. Det skal i tillegg tas hensyn til boliger i bakkant slik at det er mulighet at alle får en fin og god utsikt mot natur- og sjølandskapet.

Les hele detaljreguleringen for Braneset her.

Se komplett plankart vedtatt av bystyret her.

 Ta gjerne kontakt om du er interessert i tomt på Braneset! 
Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
bjorn@repstadeiendom.no