LANGENESÅSEN TRINN II

Nytt boligfelt på Langenes under utvikling!

Langenesåsentrinn II

Planforslaget som har vært gjennom 1.gangs høring skal sluttbehandles innen 2024.  

Planforslaget legger til rette for 72 boenheter. Det er stort fokus på variasjon av boligtyper med eneboliger, 2-mannsboliger, 4-mannsboliger, kjedehus, rekkehus og tunbebyggelse. Dette gir et mangfold av forskjellige boenheter, gjerne mindre boenheter, som er perfekte for unge, barnefamilier og eldre. Det planlegges for 25 tomter hvor det kan bygges eneboliger.

Kart over Hovden

Beliggenheten er Langenes i Søgne, vest i Kristiansand kommune.

Oversikt området Nylund Park

Utsnittet viser dagens reguleringsstatus i området.

Eksisterende turstier skal oppgraderes, og det legges vekt på å skape gode forbindelser til nærliggende rekreasjonsområder som sjøen i sør og Feievann og resten av naturlandskapet i nord.

Langenesåsen ligger nydelig plassert nær Feievannet, sjøen og natur i bakkant. Det gir beboerne muligheten til å ta del i en rekke aktiviteter som gåturer, fiske, padling eller bare naturopplevelser, og bidrar til en økt livskvalitet.

 

Ta gjerne kontakt om du er interessert i mer informasjon!

Illustrasjonsbilde av planforslaget.

Illustrasjon av stier, veier og funksjoner i nærområdet

Interessert? Ta gjerne kontakt med:
Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
bjorn@repstadeiendom.no