NATVEITÅSEN PÅ BIRKELAND

Kommer for salg!

attraktive og kvalitetsrike boligtomter kommer for salg.

Hele planområdet omfatter 26 eneboligtomter og 2 tomter regulert for 2-mannsboliger. Trinn II som legges ut nå, har 18 eneboligtomter. Her blir en rundsløyfe med boligtomter på hver side. Boligene skal bygges med saltak og byggehøyde på 10 meter. Gode solforhold og utsikt over store deler av Birkeland.

Sentralt i midten er det regulert en sandlekeplass og gjesteparkering.

Kart over Hovden

Det er tilrettelagt for et turdrag gjennom boligområdet, fra barnehagen i nord til toppen av Natveitåsen i sør.

Beliggenheten er landlig, men samtidig kort avstand til sentrum, skoler og barnehage. Her vil det bli gode oppvekst og bokvaliteter.

Kort vei til Lillesand hvor det er gang- og sykkelveg langs fv. 402 mellom Birkeland og Lillesand.

 

Interessert? Ta gjerne kontakt med:
Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
bjorn@repstadeiendom.no