Kjellandsheia vest

Kommer for salg!

Kjellandsheia vest

Kjellandsheia Vest omfatter 158 nye boenheter, bestående av en blanding av eneboliger, eneboliger i kjede og flermannsboliger. Området ligger solrikt til og har god utsikt mot sjøen og naturområdene.

Boligfeltene blir delt av grønnstrukturområder som ligger som buffere mellom de ulike feltene. Det skaper muligheter for snarveier mellom delfeltene og trygge forhold for barn.

Kart over Hovden
Oversikt området Nylund Park
Hovedatkomsten til området blir via ny vei fra rundkjøring i sør ved Norddalsheia.

Nye boliger strekker seg fra den nye hovedveien i øst og oppover skråningen mot vest. Det er et omfangsrikt og godt utbygd turvegnett i området.

Mellom boligfeltene blir det naturområde, friområde og turveg.

Sentralt i det nye boligområdet, er det regulert kvartalslekeplass med god atkomst og direkte tilknytning til et større friområde.

Interessert, ta gjerne kontakt med:
Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
bjorn@repstadeiendom.no