Kjellandsmarka – oppgradering av stier og turveier.

Kjellandsmarka – oppgradering av stier og turveier.

Kjellandsmarka – oppgradering av stier og turveier. ​ De siste årene har turnettet i Kjellandsmarka fått et merkbart løft, det er mange arbeidstimer bak oppgraderingen som er gjort. Denne vinteren er det klart for videre utbedring av stiene og turveiene. Arnfinn...
Byggeklare tomter i boområder av høy kvalitet!

Byggeklare tomter i boområder av høy kvalitet!

Byggeklare tomter i boområder av høy kvalitet!  Repstad Eiendom har i en årrekke utviklet boligområder – og vi har på den tiden tilegnet oss solid erfaring i hva som gjør et boligområde attraktivt. Vårt mål er at alle områdene vi utvikler skal være av høy...
Langenesåsen er nå ferdigstilt!

Langenesåsen er nå ferdigstilt!

Langenesåsen/Øygardsheia er nå ferdigstilt!  Byggeklare tomter! Tomtene er ferdig planert og kjøpere har nå overtatt tomtene sine. På flere av tomtene er bygging allerede i gang, og området begynner dermed virkelig å ta form. Områdets veier og gangstier/sykkelstier er...
Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen   Grunnarbeidet er nå i sluttfasen og tomtekjøpere overtar sine tomter i september. Arbeidet pågår for fullt, både med tomtene og området rundt. Veier asfalteres, lekeplasser ferdigstilles og snarveier til tur og...
Braneset ute på offentlig ettersyn

Braneset ute på offentlig ettersyn

Braneset – offentlig ettersyn Braneset – offentlig ettersyn By- og stedsutviklingsutvalget vedtok den 02.06.2022 å legge forslag til detaljregulering for Braneset ut til offentlig ettersyn – også kalt høring, se mer info her Braneset blir et nytt...