Adkomstvei igangsatt – 44 boliger på Braneset

Bystyret vedtok 18.jan i fjor reguleringsplan for Braneset. Planen omfatter 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse.

Braneset er et område som gir beboere en unik mulighet til å leve et mindre travelt liv, skape et fellesskap og forme et trygt bomiljø. Området byr på unike kvaliteter i form av naturelementer og samtidig har det en viss nærhet til handel på Tangvall og i Kristiansand sentrum.

Braneset har et rikt tilbud på friluftsliv med gode rekreasjonsområder. Langs sjøen er det flere strender/svaberg som aktivt brukes av hyttebeboere og folk som bor i nærområdet.

Det finnes stinettverk som tar deg til f.eks. Indre Røynåsen, Kvernhusvannet og den populære destinasjonen Årosveden. I tillegg, ytterst på neset, finner man unike kulturhistoriske elementer slik som skyttergraver og kanonoppstillinger. Denne delen av Braneset er ukjent for mange grunnet mangelen på stier og oppmerking.

 

BRANESET: Denne illustrasjonen viser hvor de 44 boligene kommer.

Ny adkomstvei

Utvikling av Braneset krever at det tilrettelegges for 400 meter ny adkomstvei fra Krossnesveien og frem til nytt boligfelt på Braneset. Det blir etablert fortau langs veien som sikrer myke trafikanter en trygg tilkomst til og fra boligområdet.

Repstad Eiendom har valgt å bygge adkomstveien nå i vinter/vår, hvor det er mer stille enn normalt i anleggsbransjen. Planen er at adkomstveien skal være grovplanert frem mot mai og ferdigstillelse i løpet av året. Det er gjort avtale med Uleberg og Trydal Maskin AS og Repstad Anlegg om bygging av adkomstveien.

Boligfeltet vil bli påbegynt når det er tilstrekkelig interesse og salg av tomter i området.

Ta gjerne kontakt om du er interessert i tomt på Braneset.

Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.

braneset-oversikt