Sponsorstøtte til fotballakademiene

Sponsorstøtte til fotballakademiene

Sponsorstøtte til fotballakademiet som nå skal hete Repstad Akademiet Repstad Eiendom og Søgne Fotballklubb har signert en 4 årig sponsoravtale som er øremerket Søgne FKs to fotballakademier. Søgne Fk fotballakademi har idag 70 spillere og målet er 150 spillere innen...
Nye reguleringsplaner Kjellandsheia

Nye reguleringsplaner Kjellandsheia

NYE REGULERINGSPLANER I KJELLANDSHEIA Vi har det siste halve året arbeidet med reguleringsplaner for to nye områder i Kjellandsheia:Kjellandsheia Vest som omfatter 158 boligerOftenesheia som omfatter 45 boligerPlanutvalget i Søgne kommune behandlet planene i dag....
ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA

ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA

ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA FRA OG MED 19 AUGUST ØKES KOLLEKTIVTILBUDET TIL OG FRA NORDALSHEIA (KJELLANDSHEIA) Med ny rundkjøring i Norddalsheia vil det bli tilrettelagt for bussen, slik at beboere får bedre kollektivtilbud. Bussrutene ble redusert i vinter...
Eneboligtomter på Langenes – Allerde 4 solgt!

Eneboligtomter på Langenes – Allerde 4 solgt!

Eneboligtomter på Langenes – Allerede 4 solgt!   Tomtene ligger vestvendt, terrassert i forskjellige høyder for hvert delområde. Det vil bli mulighet for kjøp av båtplass. Anleggsarbeider er godt i gang og forventet ferdigstillelse og overtakelse av tomtene...
NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA/KJELLANDSHEIA

NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA/KJELLANDSHEIA

NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA (KJELLANDSHEIA) Repstad Eiendom har sendt inn søknad om å bygge en ny rundkjøring i Norddalsheia, Se byggeplan her Hensikten er å legge forholdene til rette for bussen, slik at det kan bli flere...
Stranden på Oftenes oppgraderes med skjellsand.

Stranden på Oftenes oppgraderes med skjellsand.

STRANDEN PÅ OFTENES OPPGRADERES MED SKJELLSAND. OPPGRADERING AV SANDSTRANDEN PÅ OFTENES!   Sjøtransport er nå i gang med å fylle på med skjellsand på stranda. Jobben pågår og skal være ferdig til 17.mai. Det vil også bli satt ut badebøyer, som sikrer stranda mot...