Det nærmer seg salgsstart av tomter på Braneset

På Braneset planlegges det for 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Det vil også komme ny kvartalslekeplass og sandlekeplass.

Vi ønsker å utvikle et område som skaper mindre travle liv, bygge på fellesskapets premisser og trygghet. Området har unike kvaliteter i form av nærhet til sjø og friluftsliv. Kort sagt, et pusterom mellom sjø og natur.

Ny adkomstvei fra Krossnesveien og frem til nytt boligfelt på Braneset er ferdig gruset. Planen videre er asfaltering, belysning og fortau langs veien som sikrer en trygg tilkomst til og fra boligområdet.

Braneset tomteområde
Braneset - sjøutsikt

Braneset har et unikt tilbud på friluftsliv, med nydelige rekreasjonsområder. Langs sjøen er det flere strender/svaberg.

Det er et flott utbygd stinettverk som tar deg til f.eks. Indre Røynåsen, Kvernhusvannet og den populære destinasjonen Årosveden.

Vi planlegger nå for salg av tomter i løpet av høsten. Tomtene er merket i terrenget, så det vil være mulighet for å befare tomtene på egenhånd, for dere som ønsker det.

 

Ta gjerne kontakt om du er interessert i tomt på Braneset.

Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.