Endelig avgjørelse fra statsforvalteren ang Braneset

Endelig avgjørelse fra statsforvalteren ang Braneset

Statsforvalteren opprettholder bystyrets vedtak om Braneset ​ Planene om utbygging av nye boliger på Braneset er tidligere godkjent av kommunen og bystyret, men naboer var kritiske og saken ble sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalteren har nå...