Braneset – arbeid med adkomstvei igangsatt

Braneset – arbeid med adkomstvei igangsatt

Adkomstvei igangsatt – 44 boliger på Braneset ​ Bystyret vedtok 18.jan i fjor reguleringsplan for Braneset. Planen omfatter 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Braneset er et område som gir beboere en unik mulighet til å leve et...
Endelig avgjørelse fra statsforvalteren ang Braneset

Endelig avgjørelse fra statsforvalteren ang Braneset

Statsforvalteren opprettholder bystyrets vedtak om Braneset ​ Planene om utbygging av nye boliger på Braneset er tidligere godkjent av kommunen og bystyret, men naboer var kritiske og saken ble sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalteren har nå...