Langenesåsen er nå ferdigstilt!

Langenesåsen er nå ferdigstilt!

Langenesåsen/Øygardsheia er nå ferdigstilt!  Byggeklare tomter! Tomtene er ferdig planert og kjøpere har nå overtatt tomtene sine. På flere av tomtene er bygging allerede i gang, og området begynner dermed virkelig å ta form. Områdets veier og gangstier/sykkelstier er...
Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen   Grunnarbeidet er nå i sluttfasen og tomtekjøpere overtar sine tomter i september. Arbeidet pågår for fullt, både med tomtene og området rundt. Veier asfalteres, lekeplasser ferdigstilles og snarveier til tur og...
Braneset ute på offentlig ettersyn

Braneset ute på offentlig ettersyn

Braneset – offentlig ettersyn Braneset – offentlig ettersyn By- og stedsutviklingsutvalget vedtok den 02.06.2022 å legge forslag til detaljregulering for Braneset ut til offentlig ettersyn – også kalt høring, se mer info her Braneset blir et nytt...