Midt mellom sjø og innlandsvann, med sol fra morgen til kveld.

KJELLANDSHEIA

 

Se film fra Kjellandsheia
Repstad Eiendom gjør avtaler med grunneiere om utvikling av deres eiendom, kontakter offentlige myndigheter, utarbeider reguleringsplaner, planlegger og bygger ut eiendommene med veier og ledningsnett.

Vi tilbyr boområder med høy kvalitet.

Har du tomteområde du ønsker utviklet?

BÅTPLASSER TIL LEIE – OFTENES I SØGNE

Vi tilbyr båtplasser til leie som ligger skjermet innerst på Oftenes. Her er det kort vei ut i en fantastisk skjærgård.

VÅRE AKTUELLE PROSJEKTER

KJELLANDSHEIA

Søgne

VEDDERHEIA NORD

Søgne – UTSOLGT

NODELAND SYD

Nodeland

Oftenes

Søgne

AKTUELT

ENEBOLIGTOMTER PÅ LANGENES KOMMER FOR SALG!

Kilenesheia har en unik beliggenhet i sjønære omgivelser. Vestvendt med sol fra morgen til kveld. Feltet består av eneboligtomter og en større tomt regulert for boliger i rekke. Det er ikke byggeklausul på eneboligtomtene – hver enkelt står fritt til å velge arkitekt,...

Områderegulering for Øygardsheia nord

I Plan- og miljøutvalget den 28.02.18 ble det enstemmig vedtatt at Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601 legges ut på offentlig ettersyn og høring. Områdereguleringen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur...

Se den nye filmen fra Kjellandsheia

1,1 kilometer ny gang- og sykkelvei

1,1 kilometer ny gang- og sykkelvei mellom Annas Rom og Kileneset høytidelig åpnet fredag 2.mars. - I dag er vi kjempeglade. Det er mange år siden det første gang kom planer om gang- og sykkelvei på denne strekningen. Nå får vi en tryggere skolevei og en...

Arbeidet med nytt rekreasjonsområde er godt i gang

Like nedenfor tomtene kommer det et fantastisk fint rekreasjonsområde til glede for beboere. Anleggsarbeider er ferdig - sandvolleyballbanenen er klargjort og nettet monteres til våren. Her kommer også badebrygge, grillplass og toalett. Like etter påske...

Ønsker du å få siste nytt om nye områder?

REPSTAD EIENDOM
Postboks 983
Birkedalsveien 80
4682 Søgne
Telefon: 38 05 39 00
E-post: ole@repstad.no