Sponsorstøtte til fotballakademiene

Sponsorstøtte til fotballakademiene

Sponsorstøtte til fotballakademiet som nå skal hete Repstad Akademiet Repstad Eiendom og Søgne Fotballklubb har signert en 4 årig sponsoravtale som er øremerket Søgne FKs to fotballakademier. Søgne Fk fotballakademi har idag 70 spillere og målet er 150 spillere innen...
Nye reguleringsplaner Kjellandsheia

Nye reguleringsplaner Kjellandsheia

NYE REGULERINGSPLANER I KJELLANDSHEIA Vi har det siste halve året arbeidet med reguleringsplaner for to nye områder i Kjellandsheia:Kjellandsheia Vest som omfatter 158 boligerOftenesheia som omfatter 45 boligerPlanutvalget i Søgne kommune behandlet planene i dag....
ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA

ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA

ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA FRA OG MED 19 AUGUST ØKES KOLLEKTIVTILBUDET TIL OG FRA NORDALSHEIA (KJELLANDSHEIA) Med ny rundkjøring i Norddalsheia vil det bli tilrettelagt for bussen, slik at beboere får bedre kollektivtilbud. Bussrutene ble redusert i vinter...
Eneboligtomter på Langenes – Allerde 4 solgt!

Eneboligtomter på Langenes – Allerde 4 solgt!

Eneboligtomter på Langenes – Allerede 4 solgt!   Tomtene ligger vestvendt, terrassert i forskjellige høyder for hvert delområde. Det vil bli mulighet for kjøp av båtplass. Anleggsarbeider er godt i gang og forventet ferdigstillelse og overtakelse av tomtene...
NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA/KJELLANDSHEIA

NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA/KJELLANDSHEIA

NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA (KJELLANDSHEIA) Repstad Eiendom har sendt inn søknad om å bygge en ny rundkjøring i Norddalsheia, Se byggeplan her Hensikten er å legge forholdene til rette for bussen, slik at det kan bli flere...