Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

 

Grunnarbeidet er nå i sluttfasen og tomtekjøpere overtar sine tomter i september. Arbeidet pågår for fullt, både med tomtene og området rundt. Veier asfalteres, lekeplasser ferdigstilles og snarveier til tur og friområder ferdigstilles. 

Det er fremdeles mulighet til å sikre seg tomt her. Vi har ledige byggeklare eneboligtomter med fantastisk beliggenhet – sol fra morgen til kveld. Det anbefales en tur i området, mulig dere finner deres drømmetomt?

Tomtene selges uten byggeklausul – hver enkelt står fritt til å velge arkitekt, byggmester, husleverandør og lignende.

 

Interessert?

– ta gjerne kontakt med Repstad Eiendom for en prat og gjennomgang av aktuell tomt.

Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.