oppstart av grunnarbeid i Oftenesviga, og åpning av ny nærmiljøpark!

 

OFTENESVIGA – ET HJEM VED SJØEN

Den sjønære beliggenheten med nærhet til strand, svaberg, badebrygge og båthavn er kvaliteter mange setter pris. Det har vært og er stor interesse for området og tomtene. Dette har resultert i 8 solgte eneboligtomter og salg av 3 tomter regulert for tomannsboliger.

Oppstart grunnarbeid er besluttet og arbeidet starter allerede før sommeren. Høyspentledninger legges i bakken og adkomsten inn i området etableres. Tomtene skal være klare for overtakelse og bygging i løpet av juni 2021. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt.

 

ÅPNING AV NY NÆRMILJØPARK

Onsdag 24.juni er det åpning av nærmiljøparken for barn og ungdom ved innkjøringen til Norddalsheia. Her kommer kunstgressbane, sykkelløype, trampoliner og rulleskiløype.

Fremover skal vi også legge til rette for flotte turområder med stier, sittegrupper, lysløype og bademuligheter i Kjellandsvannet. Friområdene skal bli steder hvor hele familien kan utfolde seg med turer og lek.

Vi gleder oss til å komme å komme i gang med arbeidet.

 

Er du interessert i visning av området og tomtene i Oftenesviga, er det bare å ta kontakt med Bjørn Stephansen på tlf 415 65391.

 

Se oftenesviga.no for priser og informasjon.