NYLUND PARK III UNDER UTVIKLING

 

Nylund Park III er en videreføring av det vellykkede hytteområdet på Nylund. Området ligger solrikt til på østsiden av riksvei 9, ca 9 km sør for Hovden sentrum.

Forslag til detaljregulering er levert kommunen og Planutvalget vedtok å sende saken på høring den 10.01.22.

Se plankart her

Det er ønske om å etablere nye fritidstomter med tilhørende infrastruktur, grøntstruktur og fellesareal. Konseptet bygger på tidligere byggetrinn 1 og 2. Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det.

Planområdet ligger i et slakt skrånende og noe kupert terreng. Skråningen er vestvendt, hvilket gir gode solforhold i området.

Vi håper på salgsstart i løpet av april.

Les mer om området i fanen «UNDER UTVIKLING» Her kan dere også melde deres interesse.