Ny turløype langs Kjellandsvannet

Søgne og Songdalen Budstikke:

Søgne: Nå kan du gå den nye turløypa øst for Kjellandsvannnet.

Det er store forventninger til den nye turløypa som Repstad Eiendom lager på østsida av Kjellandsvannet. Den vil være attraktiv både med inngang i terrenget fra Kjelland i nord og fra Ausvigheia og Oftenes i sør.

Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom presiserer at løypa skal være en enkel skogsti som skal gå i nærheten av Kjellandsvannet og åpne for mange nye idylliske og rolige plasser hvor en virkelig kan nyte omgivelsene. Alle er velkomne til å bruke løypa. Den er merket med hvite bånd og det gjenstår litt arbeid før den blir er en god skogsti.

Floke Bredland har hjulpet til med å plassere løypa i terrenget. Han har også ryddet i traseen, fjernet utallige einerbusker og mye kratt. Kommunen er grunneier i området og har støtte arbeidet med Åsmund Bakken til å slå ned gress og lyng. Mandag gikk Oddleif Håverstad med «Gutta på tur» utstyrt med blant annet sakser, økser og sag gjennom løypa og gjorde den et hakk bedre.

Hvis du skal bruke stien med utgangspunkt i Ausvigheia: Kryss Leireveien og gå ca. 450 meter vestover i nordkanten av jordet på blåmerket vei. Deretter ca. 400 meter nordover til Granholtet og ca. 600 meter videre nordover til sydenden av Kjellandsvannet. Da gjenstår ca. 700 meter langs østsida av vannet før du er inne på «gammelt» stinett. God tur!