Det begynner å nærme seg ferdigstillelse!

Denne uken er veier i området asfaltert.

Adkomstveien fra Leireveien inn i området er åpnet for trafikk, her er det midlertidig lagt knust asfalt. Dette for å unngå setningsskader den første vinteren. Veien planlegges asfaltert til våren.

Vi anbefaler dere å ta en kjøretur i området, mulig dere finner deres drømmetomt?

Midt i området ligger et stort, felles uteområde som er ferdig opparbeidet med stier og aktivitetstilbud. Dette danner en buffersone mellom delfeltene og gir gode muligheter for snarveier og trygge omgivelser for barn. To innholdsrike sandlekeplasser er plassert i østlig og vestlig ende av uteområdet.

Ta kontakt om dere ønsker befaring – tlf 415 65391.