Kratt -og gressbrann ved Kjellandsvannet!

Turløypene har klart seg utrolig godt i brannen. I store deler er de bortimot uskadet. Det er mye vegetasjon og trær som er brent.

Området som er brannskadet er begrenset til den nordøstlige delen av området.

Se film fra området:

Skiltet med oversikt over turløypene er helt brent bort. Løypene har klart seg bra. Mange steder er løypene i samme stand so