Braneset – offentlig ettersyn

Braneset – offentlig ettersyn

By- og stedsutviklingsutvalget vedtok den 02.06.2022 å legge forslag til detaljregulering for Braneset ut til offentlig ettersyn – også kalt høring, se mer info her

Braneset blir et nytt boligområde med 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse.

Se hele planbeskrivelsen og bestemmelser her

 

 

Plankart Braneset