VELKOMMEN TIL OFTENESVIGA – et hjem ved sjøen.

VELKOMMEN TIL OFTENESVIGA!

På jakt etter eneboligtomt ved sjøen? Da bør dette være noe for deg.

Oftenesviga tilbyr:

  • Friområde med sandvolleyballbane, badebrygge, grillplasser og toalett.
  • Spennende lekeplasser med gode og varierte aktivitetstilbud. –
  • Nærmiljøpark for barn og ungdom. (Her kommer kunstgressbane, sykkelløype, trampolinepark og rulleskiløype.)
  • Sandstrand
  • Båtplasser
  • Kjellandsvannet ligger vakkert til i skogsterreng, med flere turstier rundt vannet.

Eneboligtomtene har tomtestørrelse fra 577 til 1 115 m2. På tomtene kan det bygges boliger med saltak.  Det at tomtene selges uten byggeklausul, betyr at tomteeier står fritt til å velge arkitekt, byggmester, husleverandør og lignende.

Hovedatkomsten til området er fra eksisterende vei som videreføres inn i boligområdet. Dagens gang-/sykkelvei videreføres med fortau i ca. 200 meter. Tomtene ligger sjønært og vil få meget gode lys- og solforhold. Eksisterende høyspentlinje skal legges i bakken. Tomtene er markert med adressenummer.

Visning?
Vi inviterer til private visninger/befaringer av området og tomtene. Meld fra til oss, dersom dere ønsker visning.

Tomtene er merket i terrenget, så det vil være mulighet for å befare tomtene på egenhånd, for dere som ønsker det

Interessert?
Send sms til tlf 415 65391 eller registrer deg på oftenesviga.no

Vennligst ta kontakt med Repstad Eiendom v/Bjørn Stephansen dersom noe er uklart eller dere har spørsmål.

Tlf: 415 65 391
Epost: bjorn@repstad.no

Se oftenesviga.no for priser og informasjon.

Landskapsplan Oftenesviga

Adressekart Oftenesviga