KOMMER FOR SALG!

Området består av 22 eneboligtomter uten byggeklausul.
Grunnarbeid i området er igangsatt og det påregnes ferdigstillelse i desember i år.

Vi tilbyr eneboligtomter med naturskjønn beliggenhet. Fra flere av tomtene blir det utsikt over Repstadvannet.

Fakta

Vedderheia Nord – trinn III

Antall tomter: 22 eneboligtomter uten byggeklausul

Areal tomter : fra 450 – 980 m2

Priser: fra kr. 910 000,-

MYE LEK OG MORO

Vedderheia Nord består av hyggelige fellesområder, samt spennende og trygge lekeplasser. Det er opparbeidet flotte turstier gjennom området.

Fri-/aktivitetsareal og lekeplasser som nærmeste nabo.
I tillegg er det kort avstand til skole, barnehager og
fritidstilbud. Vedderheia ligger kun få minutters
kjøretur fra Søgne sentrum.

På vedderheia skal det være trivelig å bo!

Området ligger med kort avstand til skole, barnehager og fritidstilbud. Vedderheia ligger kun få minutters kjøretur fra Søgne sentrum.

Interessert i dette prosjektet?