VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING!

Løypene rundt Kjellandsvannet blir i vinter vedlikeholdt og oppgradert med flis på flere våte partier.

Med støtte fra Søgne kommune er det i høst satt ut en rekke sekker med flis langs løypa med helikopter.

Her ser dere en sprek dugnadsgjeng under ledelse av Arnfinn Haaverstad og Kalle Kimestad under arbeid på stien på vestsiden av Kjellandsvannet.