Sponsorstøtte til fotballakademiet som nå skal hete Repstad Akademiet

Repstad Eiendom og Søgne Fotballklubb har signert en 4 årig sponsoravtale som er øremerket Søgne FKs to fotballakademier. Søgne Fk fotballakademi har idag 70 spillere og målet er 150 spillere innen kort tid.

For Repstad Eiendom er det viktig å støtte opp om de lokale tilbud som er etablert for barn og unge. Vi håper vårt bidrag kan være med å utvikle spillerne både på og utenfor banen, og samtidig gjøre det attraktivt å bo bosette seg i Søgne.

Les om saken på N247.no

 

Jarle Olafsen og Thor Jostein Dyrnes i Søgne Fotballklubb skriver under den fireårlige avtalen med Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom. (Foto: Nicolai Prebensen/N247.no) 

Thor Jostein Dyrnes og Jarle Olafsen i Søgne FK sammen med Ole Johan Bueklev og Bjørn Stephansen i Repstad Eiendom etter at kontrakten var skrevet under. (Foto: Nicolai Prebensen/N247.no)