Rundkjøringen i Norddalsheia er ferdig asfaltert

Det betyr at bussen nå kjører inn og snur i Norddalsheia. Det er også blitt opparbeidet busstopp for av- og påstigning.

Beboere vil få gleden av et adskillig bedre kollektivtilbud. I ukedagene vil første bussforbindelse inn mot Tangvall bli klokken 06:06.

Vedlagt ligger NYTT RUTETILBUD fra 19. august.

Nå kan beboerne glede seg over ny rundkjøring og nytt rutetilbud til Nordalsheia