Endelig bekreftelse på at planen kan gjennomføres!

 
 
 
Områdereguleringplan for Øygardsheia ble endelig vedtatt i desember i fjor (19.12.2019). I etterkant er det kommet inn tre klager på vedtaket, hvorav to av dem ble videre behandlet hos Fylkesmannen.
 
Nå er klagene behandlet og tas ikke videre til følge, vedtaket kan ikke videre påklages.
 
Fylkesmannen skriver blant annet: «Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen vurdert arealanvendelsen i planområdet i tråd med regelverket i plan- og bygningsloven. Fylkesmannen viser til at det ligger til kommunestyret å foreta en saklig og forsvarlig avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende i saken. At resultatet kan bli et annet enn det klagere ønsker seg betyr ikke at saken ikke har vært tilstrekkelig utredet eller at det ikke er foretatt saklige planfaglige vurderinger».
 
 
Repstad Eiendom kan nå endelig planlegge for å gjennomføre planen som ble vedtatt 19.12.2019.
 
Les mer om saker på N247.no
 
 
 
 
 
 

Detaljplan Øygardsheia