ØKT KOLLEKTIVTILBUD TIL NORDDALSHEIA

FRA OG MED 19 AUGUST ØKES KOLLEKTIVTILBUDET TIL OG FRA NORDALSHEIA (KJELLANDSHEIA)

Med ny rundkjøring i Norddalsheia vil det bli tilrettelagt for bussen, slik at beboere får bedre kollektivtilbud. Bussrutene ble redusert i vinter som følge av at bussen ikke kunne snu på en forsvarlig måte. Fra og med 19.august blir det hyppigere avganger. Da vil bussen kjøre inn og snu i Norddalsheia, og det vil også bli laget et busstopp for av- og påstigning. Beboere vil få glede av et adskillig bedre tilbud enn dagens kollektivtilbud. I ukedagene vil første bussforbindelse inn mot Tangvall bli klokken 06:06.

 

Vedlagt ligger NYTT RUTETILBUD fra 19. august.

Rundkjøringen, som skal være ferdigbygget innen skolestart til høsten. (Foto: Nicolai Prebensen/N247.NO)

Plantegningen av den nye rundkjøringen vest i bygda.(Foto: Plankart: Vianova)