NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA

NY RUNDKJØRING I NORDDALSHEIA (KJELLANDSHEIA)

Repstad Eiendom har sendt inn søknad om å bygge en ny rundkjøring i Norddalsheia, Se byggeplan her

Hensikten er å legge forholdene til rette for bussen, slik at det kan bli flere avganger. Bussrutene ble redusert i vinter som følge av at bussen ikke kunne snu på en forsvarlig måte.

Det tas sikte på at tiltaket er klart i løpet av sommeren, så høstrutene for bussen kan planlegges ut fra en god løsning.

Da vil bussen kjøre inn og snu i Norddalsheia, og det vil også bli laget et busstopp for av- og påstigning.

Dette er positivt for området og en fordelaktig løsning for alle i nærområdet.