NYE REGULERINGSPLANER I KJELLANDSHEIA

Vi har det siste halve året arbeidet med reguleringsplaner for to nye områder i Kjellandsheia:

  • Kjellandsheia Vest som omfatter 158 boliger
  • Oftenesheia som omfatter 45 boliger

Planutvalget i Søgne kommune behandlet planene i dag. Utvalget var meget tilfreds med forslagene og besluttet å legge dem ut til offentlig høring.

Under kan illustrasjonsplanene lastes ned:

Illustrasjonssplan – Kjellandsheia Vest

Illustrasjonssplan – Oftenesheia

Illustrasjonssplan Kjellandsheia Vest

Illustrasjonssplan Oftenesheia