4 KM MED NYE TURLØYPER I KJELLANDSKOGEN 

Det er inngått avtale med grunneierne på Kjelland om rett til å oppruste, bygge, rydde og merke ca 3 km med turstier og ca 900 med gruset turvei vest for Kjellandsvannet

Avtalen vil gi en betydelig utvidelse av turområdet og flere nye turstier i området.

Gjennom vinteren 2020/2021 planlegges:

  • Turstiene ryddet og merket. Det vil bli arrangert dugnader fortrinnsvis på lørdager.
  • Turvei gruset med bruk av entreprenør

Vi håper dette kan føre til økte muligheter og økt glede ved å bruke turområdet.