NATVEITÅSEN PÅ BIRKELAND
Boligtomter kommer for salg i juni

Området som legges ut for salg nå i juni har 14 eneboligtomter og 4 tomter hvor hver tomt kan bebygges med 2 boenheter. 

Feltet utformes som en rundsløyfe med boligtomter på hver side. Sentralt i midten er det regulert en sandlekeplass, samt gjesteparkering.

Det er tilrettelagt for et turdrag gjennom boligområdet, fra barnehagen i nord til toppen av Natveitåsen i sør. Her vil det bli gode oppvekst- og bokvaliteter.

Her får en gode solforhold og utsikt over store deler av Birkeland. Nærområdet byr på nydelige turområder og flere ferskvann. Det er også tilrettelagt for bading nede ved vannet Berse.

Området har en landlig og naturnær beliggenhet, men samtidig kort avstand til Birkeland sentrum, skoler og barnehage. I tillegg har en fra Natveitåsen kort vei til Lillesand, med flott etablert gang- og sykkelvei langs fv. 402.

Status og leveranse

Grunnarbeider er i sluttfasen. I løpet av juni asfalteres veier og lekeplass ferdigstilles. Tomtene skal være klare for overtakelse innen 01.09.23, og leveres grovplanert iht. beskrivelse.

Samtlige tomter selges uten byggeklausul, som betyr at tomtekjøper står fritt til å velge arkitekt, byggmester, husleverandør og lignende.

 

Interessert?

Ta gjerne kontakt med Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391

bjorn@repstadeiendom.no