Kostbart rekkefølgekrav på Langenesveien

Repstad Eiendom planlegger et boligfelt i området, Øygardsheia Nord med rundt 150 nye boliger.

Torsdag i forrige uke mottok utbygger varsel om et nytt rekkefølgekrav hvor administrasjonen i Søgne kommune ber om at det tas inn rekkefølgekrav om oppgradering/opparbeidelse av planlagt ny fylkesvei 456 fra Søgneelva til Langenes skole.

Les hele saken fra n247.no her