REGULERINGSARBEIDET I KJELLANDSHEIA FORTSETTER!

Repstad Eiendom klargjør for mellom 170 og 200 nye boliger i Kjellandsheia!

 

Som en konsekvens av at det begynner å bli sluttsolgt i vårt første byggetrinn i Kjellandsheia, startes det nå planlegging av to nye felt. Detaljreguleringen av de to nye feltene vil trolig være klar til sluttbehandling i løpet av høsten.

Bygging av infrastruktur og klargjøring av tomter tar tid og Repstad Eiendom ser for seg salg av tomter kan komme i gang mot slutten av 2020.

 

Området Kjellandsheia vest, nordvest for første byggetrinn som snart er sluttsolgt. 

Det er varslet oppstart av regulering i området kalt Kjellandsheia syd. I tillegg til nye boliger kan det også bli plass til båthavn og båtopplag i dette området.