Kilenesheia/Langenes – 7 eneboligtomter vedtatt i plan- og miljøutvalget den 23.01

 

Trollvegg Arkitektstudio AS har på vegne av Repstad Eiendom AS utarbeidet forslag til detaljregulering av Kilenesheia vest, felt B2.

Med bakgrunn i at det ikke lenger er aktuelt å etablere ny kanal som er regulert, ønsker Repstad Eiendom å etablere en mer hensiktsmessig tomteplassering for totalt 7 eneboligtomter.

Planen var til behandling i plan- og miljøutvalget 23.01. og ble vedtatt.

 

Interessert? – ta gjerne kontakt med Repstad Eiendom for en prat og gjennomgang. Bjørn Stephansen – tlf 415 65391