Rydder frem gamle stier i «Kjellandsmarka»

Gjennom den kommende vinteren vil du stadig treffe på en dugnadsgjeng i «Kjellandsmarka». Alle er hjertelig velkommen til å delta på dugnadene som blir arrangert lørdager fra kl 09:30, så sant været tillater det. Arbeidet består i å rydde stier, ta bort kvister og utvide de gamle stiene. 

På dugnad skal vi prøve å ruste opp tre kilometer med gamle stier, i tillegg skal en entreprenør gruse en gammel traktorvei på omkring 800 meter. Når stiene er ryddet vil Repstad Eiendom se på om det skal bygges noen broer slik som det har blitt gjort i de eksisterende løypene.

Dette arbeidet er en del av et større prosjekt med å utvikle grønnstrukturen i Kjellandsmarka, og planen er at kjellandsmarka skal fremstå som et flott turområde som tiltrekker seg alle aldersgrupper og gir sunne og gode opplevelser for hele familien.

Vi i Repstad Eiendom er veldig takknemlig for at grunneierne på Kjelland har vært velvillige til å gi tillatelse til de nye stiene.

 

Les om saken på N247.no