Oppstart grunnarbeid på Langenesåsen

Grunnarbeid i området er i gang. Adkomsten inn i området etableres og veier skal opparbeides.

Det vil bli god fremdrift og ukentlig skjer det endringer i landskapet. Tomtene skal være klare for overtakelse i løpet av vår/sommer 2022. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt.

Dersom dere ønsker å befare området og tomtene, er det selvfølgelig mulighet for det. Vær forsiktig i anleggsområdet og meld fra til oss dersom dere skal inn i området i arbeidstiden. Hjelm og vest er påkrevd.

langenesåsen.no finner dere oppdatert tomtevelger og dere kan se hvilke tomter som er solgt/ledige.