Godt i gang med bygging av gang- og sykkelvei

Godt i gang med bygging av gang- og sykkelvei fra Annas Rom frem til Kileneset.

Det har den senere tid vært arbeidet med å legge om veien øst for kanalen. Det planlegges at strekket asfalteres i løpet av første uken i juli. I ferien er det plan om at trafikklysene tas ned, men det vil bli lysregulering igjen etter ferien.

Anlegget er planlagt ferdigstilt innen utgangen av oktober.