Stor interesse og god fremdrift i Oftenesviga
Det er fremdeles stor interesse for området og tomtene. Vi har solgt 21 eneboligtomter og 3 tomter regulert for tomannsboliger. Det er gledelig å informere om at vi har kjøpere fra hele landet.  

Grunnarbeid pågår for fullt. Det utføres sprengningsarbeid, høyspentledninger er fjernet og veier i området opparbeides. Mye stein kjøres nå ut av området.

Kvartalslekeplass:

I vinter ferdigstilles kvartalslekeplassen ved stranda. Dette blir en større lekeplass med mange ulike aktiviteter og utsikt mot sjøen og stranda.

Småbathavn

Neste sommer skal en helt ny småbåthavn stå klar rett nedenfor tomtene (på odden ved sandvolleyballbanen). Det blir 26 båtplasser for beboere i Oftenesviga. Vi kommer tilbake til priser og lignende i løpet av vinteren

.

Arbeid med grønnstrukturen fortsetter
Rydder frem gamle stier i «Kjellandsmarka»

Det er dannet en dugnadsgjeng som rydde stier, ta bort kvister og utvide de gamle stiene ved Kjellandsvannet. Målet er å ruste opp 3 kilometer med gamle stier, i tillegg skal det gruses en gammel traktorvei på omkring 800 meter. Når stiene er ryddet vil Repstad Eiendom se på om det skal bygges noen broer, slik som det har blitt gjort i de eksisterende løypene.

Dette arbeidet er en del av et større prosjekt med å utvikle grønnstrukturen i Kjellandsmarka, og planen er at Kjellandsmarka skal fremstå som et flott turområde som tiltrekker seg alle aldersgrupper og gir sunne og gode opplevelser for hele familien.

 

Nærlysløype i Oftenesviga 

Oftenesviga vil få en egen intern turløype, markert rosa på landskapsplanen. Arbeidet her er i sluttfasen og det er opparbeidet gruset stier med bredde på ca 2 meter. Stien går fra boligområdet ned til friområdet og ny båthavn og videre rundt til stranda. Det planlegges lys langs stien. Så ved innflytting vil ca 1 km nærlysløype stå klar til bruk. Vi håper denne løypen vil være til stor nytte og glede for nye og tidligere beboere i området.

 

 

 

Dugnadsgjeng er i full gang med rydding av stier