GOD FREMDRIFT I OFTENESVIGA

Den sjønære beliggenheten med nærhet til strand, svaberg, badebrygge og båthavn er kvaliteter mange setter pris. Det har vært og er stor interesse for området og tomtene. Dette har resultert i 14 solgte eneboligtomter og salg av 3 tomter regulert for tomannsboliger. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Grunnarbeid i området er godt i gang. Adkomsten inn i området er etablert, høyspentledninger legges i bakken og veier i området opparbeides. Det er god fremdrift og ukentlig skjer det endringer i landskapet. Tomtene skal være klare for overtakelse og bygging i løpet av mai/juni neste år. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt. Nå i høst starter vi på arbeidet med kvartalslekeplassen ved stranda. Dette blir en større lekeplass med mange ulike aktiviteter og utsikt mot sjøen og stranda.

 

Dersom dere ønsker å befare området og tomtene, er det selvfølgelig mulighet for det. Vær forsiktig i anleggsområdet og meld fra til oss dersom dere skal inn i området i arbeidstiden. Hjelm og vest er påkrevd.

oftenesviga.no finner dere oppdatert tomtevelger og dere kan se hvilke tomter som er solgt/ledige.

 

Vedlagt ligger foto av fremdriften og fra strand og badebrygge i sommer