Lekeplasser i Oftenesviga er ferdigstilt!

Der barn trives – trives også voksne!
Lekeplassene i Oftenesviga er ferdigstilt, og det gleder oss stort å se både barn og voksne benytte seg av områdene!

Lekeplassene består blant annet av:
– Klatre- og taulek
– Trippelvippe
– Fugleredehusker
– Sklie
– Sandlek
– Karusell
– Svevebane
– Klatremast