BÅTPLASSER TIL LEIE – OFTENES I SØGNE

Vi tilbyr båtplasser til leie som ligger skjermet innerst på Oftenes.

Beskrivelse: 

Anlegget er levert med flytebrygger i betong/tre. Bryggen har lang levetid, meget god stabilitet samt en fin utførelse. Flytebryggene er bygd på robuste flyteelementer i betong fylt med ekspander polystyren. Bryggen er meget stabil å gå på og beveger seg tregt i bølger.

Bryggene leveres med 2,40 meter bredde.

Båtplassene er satt opp med følgende:

• 2,5cc – 5 meter utrigger med fortøyningsbommer på begge sider.

• 3,0cc – 6 meter utrigger med annenhver gangbar utrigger.

• 3,5cc – 7 meter utrigger med annenhver gangbar utrigger.

• 4,0cc – 8 meter utrigger med annenhver gangbar utrigger.

Plassbreddene oppgis som senter – senter på utriggere (cc). Lysåpningen er mindre enn dette, da det går bort noe plass til bom og utrigger.

Alle bommene er levert med plastbolter i hengslene for å tåle flere repetisjoner enn med vanlig stålbolter. Landgang med rekkverk. Bryggen blir levert med livbøyer.

Nyttig informasjon: 

 Vi har fått tilgang til et begrenset antall parkeringsplasser. Det vil være mulighet for å leie p.plass – kr 1 500,- pr år for de som ikke bor i gangavstand fra båthavnen.

• Utbygger forbeholder seg retten til å tildele båtplasser.

• Havna er mudret til ca. kote minus 1,5-1,8 v/normal vannstand.

• Da manøvreringsareal mellom bryggene er begrenset, tillates maks båtlengde 10 meter.

 

• Det vil være flere punkter for vann, strøm og lys langs bryggene.

• Det er etablert båtrampe/slipp i området.

Overtagelse: 

Båtplass kan tas i bruk etter avtale med utleier.

Parkering: 

Det vil være mulighet for å leie parkeringsplass for kr 1 500,- pr år. Båtplassleier som ikke bor i gangavstand til båthavnen, må dokumentere avtale om parkeringsplass i nærområdet. Det er mulighet for leie av parkeringsplass på anvist areal ved båthavna. For de som leier vil det bli utstedt parkeringskort, samt at det blir utdelt portåpner.

Leiepriser: 

2,5cc – kr 4 000,-

3,0cc – kr 5 000,-

3,5cc – kr 6 000,-

4,0cc – kr 7 000,-

Plassbreddene oppgis som senter – senter på utriggere (cc).

Da manøvreringsareal mellom bryggene er begrenset, tillates maks båtlengde 10 meter.

Vei, vann og avløp: 

Det er offentlig vei frem til Oftenes. Det er vannkran med slanger tilgjengelig og tilkoblingsmuligheter til strøm flere steder i havna. Anlegget er godt opplyst med lykter.

Ønsker du å leie båtplass?

Er det spørsmål vennligst ta kontakt med Repstad Eiendom as v/Bjørn Stephansen

E-post: bjorn@repstad.no eller tlf 415 65391.