Det nærmer seg ferdigstillelse av Oftenesviga

Det arbeides for fullt i Oftenesviga, både med tomtene og med området rundt. Onsdag startet arbeidet med asfalteringen, en viktig milepæl i prosjektet.

 

Oftenesviga har mye å by på, båtplasser, friområder, sandstrand, badebrygge, turløyper, lekeplasser, nærmiljøpark – en rekke kvaliteter for et boområde av høy kvalitet!