Adkomstveien fra Leireveien inn i området ferdigstilles

Adkomstveien fra Leireveien inn i området ferdigstilles og veien åpnes for trafikk ca 01.10. Ellers planlegges det asfaltering av veier i trinn I første uka i oktober. Tomtekjøpere har overtakelse 16.10. Da skal veier være asfaltert med gatebelysning og lekeplasser skal være klare.

Arbeidet med friområde sør starter i løpet av september med ferdigstillelse våren neste år. Her blir det rekreasjonsområde med bl.a. grillplass, badebrygge, toalett og sandvolleyballbane.  Sandstrand skal også står klar til bruk neste sommer.