Historisk kveld for Repstad Eiendom!

Nylig ble tre store reguleringsplaner vedtatt i kommunestyret i Søgne.

Det ble en historisk kveld for Repstad Eiendom, tre store reguleringsplaner ble godkjent. I tillegg ble koblingen til fylkesveien, dagens E-39 avklart. Det er viktig for både Kjellandsheia og Vedderheia.

 

Reguleringsplanene som ble sluttbehandlet i kommunestyret torsdag 26. september omfatter i alt ca 350 boenheter:

  • Kjellandsheia Vest – 158 boenheter.
  • Øygardsheia på Langenes – 154 boenheter.
  • Oftenesheia – 40 boenheter.

Den totale porteføljen til Repstad Eiendom er mellom 600 og 700 boenheter, hvorav 75 er ferdig bygd ut. I løpet av de to neste årene starter utbyggingen av resten av de regulerte områdene.

Når E-39 blir ferdig, vil flere vende seg vestover. Da vil det være gunstig å ha tomter å tilby nye interessenter.

 

Satser på folkehelse

Repstad Eiendom er opptatt av å skape gode boområder for barnefamilier med innholdsrike lekeplasser og rekreasjonsområder for hele familien.

I tillegg er Folkehelse viktig, dette er en bevisst satsing hos Repstad Eiendom hvor det legges til rette for turmuligheter, for alle generasjoner.

Rundt Kjellandsheia er det oppgradert og finpusset på eksisterende løyper, neste skritt blir å utvikle kilometervis med nye løyper og møteplasser.

Detaljplan Kjellandsheia Vest

Detaljplan Øygårdsheia

Detaljplan Oftenesheia