Uteområdet ferdig opparbeidet

Einar Søberg i Søgne kommune har igangsatt arbeidet med utstikking av grensebolter på hver enkelt tomt. Ellers er felles uteområdet ferdig opparbeidet med stier og spennende aktivitetstilbud.